Algemene Voorwaarden

Januari 2020

Artikel 1. Toepasbaarheid

 1. Deze algemene voorwaarden en alle extra voorwaarden die in deze voorwaarden worden opgegeven zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte, dienst of product geleverd of mogelijk gemaakt door Proxeuse, gevestigd aan de Heerdlaan 1 te Bennekom ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Arnhem onder nummer 72311967.
 2. Bepalingen of voorwaarden gesteld door de klant die afwijken van, of niet voorkomen in, de algemene voorwaarden binden Proxeuse slechts indien en voor zover deze uitdrukkelijk schriftelijk door Proxeuse zijn aanvaard.
 3. Proxeuse behoudt zich het recht om de (algemene) voorwaarden aan te passen, zij zal zijn klanten tijdig op de hoogte stellen van deze wijziging en de klanten ook de mogelijkheid bieden om de wijzigingen te verwerpen.
  • Indien de klant de nieuwe voorwaarden verwerpt behoudt Proxeuse het recht om de desbetreffende klant af te sluiten van de door hem/haar bestelde diensten.
 4. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
  • Eventuele geschillen dienen door een Nederlandse bevoegde rechter in het district van de vestiging van Proxeuse behandeld te worden volgens Nederlands recht.

Artikel 2. Contract

 1. Iedere rechtsgeldig persoon kan via Proxeuse‘s kanalen diensten of producten bestellen of aanvragen.
 2. De overeenkomst komt tot stand wanneer de bevestigingsmail door Proxeuse wordt verzonden.
 3. Indien de klant een consument is, heeft deze volgens de Nederlandse wet recht op een herroeping van 14 dagen. Deze herroeping kan worden gedaan door een schriftelijke ontbinding naar Proxeuse op te sturen.
  • Het herroepingsrecht heeft een aantal voorwaarden, in artikel 16 staan deze voorwaarden beschreven.
 4. Bepaalde diensten en/of producten worden door derden aan de klant verkocht, Proxeuse treedt op als tussenpartij en de klant dient akkoord te gaan met de voorwaarden gesteld door de derde partij.
  • Proxeuse voelt zich verplicht toezicht te houden op de veiligheid en bereikbaarheid van de geleverde dienst, Proxeuse kan de derde partij echter niet forceren om bepaalde informatie te verstrekken. Proxeuse zal zich moeten houden aan de voorwaarden die door de derde partij worden gesteld en kan daardoor niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele (technische) ongemakken.

Artikel 3. Offertes

 1. Proxeuse stelt op aanvraag een offerte op waarin zij duidelijk maakt hoeveel een bepaalde dienst kost en wat daarbij is inbegrepen. De omschrijving in de offerte is de basis voor de overeenkomst en is daardoor bij een akkoord bindend volgens artikel 4.
 2. Een akkoord dient gegeven te worden via het klantenportaal op de website van Proxeuse of op een schriftelijke wijze (bijvoorbeeld: email of onze live-chat).
 3. Een offerte is vrijblijvend en is tot en met 14 dagen na uitgifte geldig tenzij anders is vermeld op de offerte. Offertes zijn verlengbaar mits er een vraag is vanuit de klant of wanneer Proxeuse nog geen reactie heeft ontvangen op de offerte.
  • Offertes verlengen is niet noodzakelijk voor Proxeuse, zij mag een verzoek tot verlenging weigeren.
 4. Als blijkt dat door de klant verstrekte gegevens onjuist of incompleet zijn heeft Proxeuse het recht om de offerte aan te passen.
 5. Op de offertes gelden ten alle tijden de algemene voorwaarden tenzij anders overeengekomen zoals is te lezen in artikel 1.2.
  • Mogelijk zijn er voor de afgenomen diensten extra voorwaarden van toepassing, Proxeuse zal deze voorwaarden uitdrukkelijk vermelden en doorlinken met behulp van een hyperlink.
 6. Na het akkoord mag de overeenkomst enkel worden gewijzigd met wederzijdse toestemming.

Artikel 4. Facturen en prijzen

 1. Alle prijzen, inclusief diegene in de webshop, zijn inclusief eventuele belastingen en heffingen tenzij anders aangegeven.
 2. Alle prijzen, inclusief diegene in nieuwsbrieven, webshops, folders en offertes, zijn onder voorbehoud van zowel druk-, type- en programmeerfouten als wijzigingen. Aansprakelijkheid voor deze fouten wordt niet geaccepteerd.
 3. Proxeuse behoud ten alle tijden het recht om zijn prijzen te verhogen, zij zal zijn huidige klanten voordat de wijziging plaatsvind tijdig op de hoogte stellen (minimaal twee (2) maanden van tevoren). De klant heeft in het geval van een prijswijziging die ook zijn diensten betreft het recht om deze dienst met een opzegtermijn van 1 maand te beëindigen daarbij worden de voorwaarden in artikel 17 in stand gehouden.
 4. Proxeuse behoudt zich het recht om per eerste januari (1 januari) de prijzen zonder opzegmogelijkheden aan te passen aan de inflatie en de stijging van eventuele belastingen en/of heffingen. Daarnaast behoudt Proxeuse het recht om zonder opzegmogelijkheden per eerste januari (1 januari) de kosten met 5% te verhogen.
 5. Eventuele extra kosten die voortvloeien uit de overeenkomst tussen de klant en Proxeuse mogen worden doorberekend aan de klant.

Artikel 5. Betaling

Nog in te vullen

Artikel 6. Shared Hosting

Nog in te vullen

Artikel 7. VPS Hosting

Nog in te vullen

Artikel 8. Reseller Hosting

Nog in te vullen

Artikel 9. Domeinnamen

 1. Domeinnamen zijn uitgesloten van de onlinegarantie zoals beschreven in artikel 12.4.4.
 2. Domeinnamen zijn uitgesloten van het herroepingsrecht zoals is beschreven in artikel 16.x.x

Artikel 10. Webdevelopment

Nog in te vullen

Artikel 11. Webonderhoud

Nog in te vullen

Artikel 12. Overige Diensten

 

Artikel 13. Backupbeleid

 1. Proxeuse maakt van alle Shared en Reseller accounts automatische backups die maximaal 7 dagen worden opgeslagen. Deze backups zijn alleen bedoeld voor gebruik door Proxeuse bij het uitvallen van de systemen of bij dataverlies. Tegen een eenmalige vergoeding van €15,00 EUR is het mogelijk om een backup van een Shared of Resellerpakket uit het backupsysteem van Proxeuse te herstellen.
 2. Overige diensten worden niet automatisch geback-upt tenzij dit schriftelijk is overeengekomen met de klant.
 3. Proxeuse is niet aansprakelijk voor dataverlies. Daarnaast is het maken van backups van de systemen, websites of dergelijken de verantwoordelijkheid van de klant. De klantenservice van Proxeuse dient te helpen met het instellen van (automatische) backups indien dit gewenst is door de klant.

Artikel 12. Onlinegarantie

 1. Proxeuse biedt op al zijn diensten een onlinegarantie aan van 99%. Dit houdt in dat de systemen voor 99% van de tijd (op jaarbasis) online moeten zijn voor de buitenwereld.
 2. De onlinegarantie wordt berekend op basis van één jaar, dit houdt in dat de website dagelijks maximaal 14 minuten en 24 seconde, maximaal 7 uur, 18 minuten en 17.5 seconden per maand of 3 dagen, 15 uur, 39 minuten en 29.5 seconden offline mag zijn.
 3. Proxeuse monitort al zijn systemen met een programma van een derde partij, deze partij vraagt elke minuut de status van onze systemen op en slaat deze op in hun database. Proxeuse kan op elk moment deze database raadplegen.
  • De monitoring van Proxeuse is niet bedoeld als bewijs van een eventuele uitvaltijd, dit bewijs dient dan ook door de klant aangeleverd te worden.
 4. Bij een uitval langer dan de tijd beschreven in artikel 12.2 heeft de klant recht op een vergoeding mits er voldoende bewijs is zoals is beschreven in artikel 12.3.1. Vergoedingen worden beschreven in de subartikelen.
  • Klanten met een Shared of Reseller Hosting pakket maken aanspraak op een gratis maand hosting voor dat betreffende pakket.
  • Klanten met een VPS Hosting pakket maken aanspraak op een vergoeding van maximaal 50% van het maandbedrag van het desbetreffende pakket. Deze vergoeding wordt toegevoegd aan het kredietbalans van de gebruiker in ons klantenportaal en kan niet worden omgewisseld voor geld.
  • Klanten met overige diensten maken aanspraak op overige regelingen die door de klant en Proxeuse dienen worden onderhandeld. Maximaal is er aanspraak op 100% van het maandbedrag.
  • Domeinnamen zijn uitgesloten van de onlinegarantie.

Artikel 15. Beveiliging

 1. Proxeuse doet er alles aan om de beveiliging van de systemen zo goed mogelijk op orde te houden.
  • Updates worden meteen geïnstalleerd zodra deze beschikbaar (en van voldoende kwaliteit) zijn.
  • Systemen worden beveiligd met een Strong-Password Policy. Alle wachtwoorden die door Proxeuse worden gebruikt zijn uniek en gegenereerd op basis van een algoritme, minimaal 16 tekens met zowel letters, cijfers als tekens zijn in het wachtwoord gebruikelijk.
  • Systemen worden met certificaten beveiligd tegen onbedoeld gebruik van gegevens die worden verzonden naar onze systemen.
  • Systemen worden, zo mogelijk, uitgerust met DNSSEC. Dit protocol zorgt voor een veilige DNS verbinding en controleert of de DNS-Server van de klant geen verkeerde gegevens doorstuurt naar de gebruiker.
  • De mailsystemen op zowel de Shared als de Reseller servers zijn uitgerust met DKIM, DMARC en SFP. Deze protocollen zorgen voor een betere en veiligere verbinding en het versleutelen van mailberichten.
 2. Verdere informatie over de databeveiliging van Proxeuse staan in het Privacybeleid

Artikel 16. Herroepingsrecht

Nog in te vullen

Artikel 17. Opzeggingen

Nog in te vullen